Co to jest farmakognozja ?

     "Farmakognozja jest dziedziną wiedzy przyrodniczej, wchodzącej w zakres nauk farmaceutycznych, zajmującą się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające zastosowanie w lecznictwie."

Źródło: Farmakognozja, podręcznik dla studentów farmacji.
Stanisław Kohlmunzer    

    W zakresie zainteresowania tej nauki znajdują się przede wszystkim surowce pochodzenia roślinnego. Farmakognozja zajmuje się badaniem tych surowców pod względem budowy anatomicznej, składu chemicznego, kierunków i mechanizmów działania.

ZAMKNIJ OKNO
FARMAKOGNOZJA ONLINE