Powrót na stronę główną

FITOCHEMIA

• Związki czynne
• Śluzy
• Tłuszcze
• Woski
• Glikozydy
• Flawonoidy
• Budowa i właściwości
• Surowce
• Związki
• Antocyjany
• Kumaryny
• Antrazwiązki
• Garbniki
• Olejki eteryczne
• Fenole
• Saponiny
• Irydoidy
• Kardenolidy

 


Szukaj w serwisie:


Reklama

Wypożyczalnia
koncentratorów tlenu

Flawonoidy - budowa chemiczna
i właściwości fizykochemiczne

Budowa chemiczna

Flawon Podstawową strukturą flawonoidów jest heterocykliczny układ flawonu. Wgłębiając się bardziej w budowę chemiczną można powiedzieć, że flawonoidy są substancjami o charakterze polifenoli, zawierającymi w swojej strukturze 15-sto atomowy szkielet węglowy złożony z 2 pierścieni benzenu połączonych ze sobą łańcuchem propanowym. W przypadku cząsteczek flawonoidów dochodzi jednak do wytworzenia pomiędzy pierścieniami tej struktury układu heterocyklicznego z udziałem atomu tlenu. Powstały w ten sposób szkielet nazywa się chromonem (benzo-gamma-piron). Bliskie położenie pierścieni aromatycznych i wiązań podwójnych oraz grup hydroksylowych sprawia, że większość flawonoidów ma charakter barwników.

[Rozmiar: 3206 bajtów]

Właściwości fizykochemiczne

Flawonoidy są substancjami stałymi, najczęściej żółtymi, rzadziej bezbarwnymi. W postaci glikozydów (czyli po połączeniu z cząsteczką cukru) są na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie i alkoholu etylowym. W tej postaci nie rozpuszczają się za to w rozpuszczalnikach niepolarnych takich jak benzen czy chloroform. Uwolnione z glikozydów flawoinoidy nie rozpuszczają się w wodzie. Do charakterystycznych cech tych związków należy zdolność do rozpuszczania się w alkaliach z wytworzeniem żółtego zabarwienia. Istnieje również szereg innych reakcji chemicznych pozwalających na identyfikację tej grupy związków.


Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14


Webmaster Ejsmont Łukasz
© 2005-2017 Farmakognozja Online