Powrót na stone główną

STRONA GŁÓWNA

• Wstęp
• Postacie leku roślinnego
• Artykuły
• Materiały do nauki
• Linki
• Historia strony
• Książka adresowa farmacja 2003
• Nota autorska


Szukaj w serwisie:


Reklama

STRONA GŁÓWNA FITOCHEMIA ALKALOIDY

Köhler's Medizinal-Pflanzen
- Rośliny lecznicze Köhlersa

Pełen tytuł:
Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte. Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America

Czyli:
Rośliny lecznicze Köhlersa z realistycznymi obrazami i krótkimi opisami. Atlas z farmakopei niemieckiej, austriackiej, belgijskiej, duńskiej, szwajcarskiej, węgierskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, holenderskiej, brytyjskiej i francuskiej, oraz farmakopei Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Strona tyułowa I tomu. Atlas roślin leczniczych opublikowany w 1887 roku w Niemczech. Przygotowana przez botanika Franza Engena Köhlera. Stanowi przegląd roślin leczniczych wymienionych w kilku najważniejszych farmakopeach tego okresu. Przegląd ten wykonano jednak po uwzględnieniu ówczesnych potrzeb niemieckiego aptekarstwa. Publikacja składała się z 4 tomów, zawierała około 300 ilustracji roślin. Ilustracje te opatrzone są obszernymi informacjami na temat botaniki i działań leczniczych poszczególnych gatunków. Wykonali je L. Mueller i CF Schmidt. Charakteryzują się one niezwykłą dokładnością i bardzo szczegółowym odzwierciedleniem najważniejszych cech poszczególnych gatunków. Z tego względu znalazły one duże uznanie i są chętnie wykorzystywane po dzień dzisiejszy. Sprzyja temu ich digitalizacja oraz wygaśnięcie (ze względu na rok powstania) majątkowych praw autorskich do publikacji. Ilustracje z tej książki po ich zeskanowaniu i, często, poprawieniu są dostępne na kilku stronach internetowych.

Atlas ten powstał pod koniec XIX wieku, czyli w czasach, które śmiało można uznać za "złote dla ziołolecznictwa" - farmakologiczne leczenie większości chorób opierało się wtedy na lekach roślinnych. Wyszło ono przy tym z ery "lecznictwa ludowego" i było w dużej mierze oparte na racjonalnych przesłankach i obserwacjach naukowych. Z tego też względu atlas ten zawiera większość uznawanych do tej pory roślin o działaniu leczniczym. Przyznać jednak trzeba, że pod względem wiedzy o właściwościach farmakologicznych poszczególnych gatunków zaszły od momentu powstania tego atlasu duże zmiany. Niemniej pod względem informacji botanicznych - a w szczególności ilustracji zawartych na rycinach, atlas ten pozostaje niezwykle cennym źródłem wiedzy.

mgr farmacji Łukasz Ejsmont
Data: 2011-07-10


Webmaster Ejsmont Łukasz
© 2005-2017 Farmakognozja Online