Powrót na stronę główną

Fructus


Szukaj w serwisie:

Język obsługi bazy:Wypożyczalnia
koncentratorów tlenu

STRONA GŁÓWNA BAZA SUROWCÓW FITOCHEMIA ALKALOIDY
Folium Flos Herba Fructus Semen Cortex Radix Rhizoma Varia

Fructus znaczy owoc

Owoce są najczęściej wykorzystywanymi przez człowieka częściami roślin, dlatego też nie można się dziwić, że znalazły one swoje zastosowanie również w farmakognozji. Jest to związane z tym, że część z nich, poza ewentualnymi walorami smakowymi czy estetycznymi, zawiera substancje wykazujące działanie farmakologiczne.
Podstawową funkcją owoców jest osłona zawartych w nich nasion i udział w procesie rozsiewania.

Owoce
a,b - orzech, c- ziarniak, d - niełupka, e,f - mieszek, g - strąk, h - łuszczyna, i - torebka, j - rozłupnia, k - pestkowiec, l - jagoda 

Owoce możemy podzielić na rzeczywiste, pozorne i złożone. Owoce rzeczywiste powstają z zalążni kwiatu i składają się z owocni (pricarpium) i nasienia (semen).
Owoce pozorne różnią się od rzeczywistych tym, że w ich tworzeniu oprócz zalążni bierze udział dno kwiatowe lub inna część kwiatu. Takie owoce nazywane są również owocami szupinkowymi. Owoce złożone powstają poprzez zrośnięcie się kilku zalażni tego samego kwiatu.

Owocnia (pericarpium) będąca ścianą owocu pełni funkcję ochronną dla nasion i odgrywa dużą rolę w ich rozsiewaniu. Jest ona zróżnicowana na trzy warstwy: zewnętrzną (exocarpium), środkową (mezocarpium) i wewnętrzną (endocarpium). Exocarpium i endocarpium stanowią najczęściej pojedynczą warstwę komórek, podczas gdy z reguły śródowocnia jest wielowarstwowa. W przypadku owoców jednonasiennych często zdarza się tak, że endcoarpium zrasta się z łupiną nasienną tworząc tak zwany ziarniak. Niekiedy endocarpim przekształca się w pestkę lub marnieje i zanika. Środkowa warstwa owocu  mezocarpium - może mieć bardzo różną postać.

W zależności od budowy wyróżnia się kilka typów owoców.

Podział owoców: 

 

* rozłupnia rozpada się na jednonasienne rozłupki (schizocarpium). Wyróżnia się dwurozłupnie w rodzinie Apiaceaei wielorozłupne w rodzinie Malvaceae.


Ostatnia aktualizacja: 2003-04-10


Webmaster Ejsmont Łukasz | Reklama
©2005-2023 Farmakognozja Online