Powrót na stronę główną

Herba


Szukaj w serwisie:

Język obsługi bazy:Wypożyczalnia
koncentratorów tlenu

STRONA GŁÓWNA BAZA SUROWCÓW FITOCHEMIA ALKALOIDY
Folium Flos Herba Fructus Semen Cortex Radix Rhizoma Varia

Herba znaczy Ziele

W farmakognozji przez pojęcie ziela rozumie się surowce będące naziemnymi częściami roślin zielonych, składającymi się z łodyg, liści i kwiatów, lub tylko kwitnących wierzchołków pędów w przypadku, kiedy dolna część łodygi ulega zdrewnieniu. W niektórych przypadkach w surowcu mogą znajdować się owoce (Herba Lobeliae). Zdecydowana większość surowców z tej grupy pochodzi od roślin z klasy dwuliściennych.

Ziela są, moim zdaniem, bardzo wdzięcznymi i łatwymi do identyfikacji surowcami. W zdecydowanej większości do ich rozpoznania wystarcza podstawowa wiedza z zakresu botaniki.
Przy identyfikacji ziela należy zwrócić uwagę na budowę łodygi, liści i kwiatów obecnych w surowcu.

Jeżeli chodzi o sam pęd, ważną informację stanowi sposób jego rozgałęzienia, który może być typu monopodialnego, sympodialnego lub dichotomicznego, oraz sposób jego ulistnienia:. Wyróżnia się ulistnienie: różyczkowe (A), spiralne (B), naprzemianległe (C) i okółkowe (D).

W przekroju samej łodygi należy zwrócić uwagę na to, czy jest ona zdrewniała czy zielona, pusta czy pełna, obła, spłaszczona czy kanciasta. Ważną informacją jest również dokładna budowa anatomiczna łodygi. Jednak w większości przypadków zioła można identyfikować bez jej badania.


Ostatnia aktualizacja: 2003-04-10


Webmaster Ejsmont Łukasz | Reklama
©2005-2023 Farmakognozja Online